خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا مدل ۹۹ در حد
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهر ری - استخر
ساینا  مدل ۹۹ در حد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا مدل 98 EX فول
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - استخر
ساینا مدل 98 EX فول
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا صفر
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا صفر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
بعدی