خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای EX در تهران

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در سعادت‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
ساینا 98 در حد صفر
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نارمک
ساینا 98 در حد صفر
ساینا ۹۹ خشک درحد صفر
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
ساینا ۹۹ خشک درحد صفر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در یافت‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در ستارخان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در استاد معین
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در خاوران
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۹,۷۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جوادیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا پلاس صفر ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در پاسداران
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در دهکده المپیک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شکوفه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در اندیشه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا صفر مدل 1400 تحویل لحظه‌ای
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
ساینا صفر مدل 1400 تحویل لحظه‌ای
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در اختیاریه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا EX خشک سایپا .. صفر مدل 1400 خشک تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در دریان‌نو
ساینا EX خشک سایپا .. صفر مدل 1400 خشک تحویل روز
ساینا خشک مدل ۱۴۰۰/// ساینا
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستارخان
ساینا خشک مدل ۱۴۰۰/// ساینا
ساینا EX (سایپا) خشک .. صفر مدل 1400 تحویل روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در توحید
ساینا EX (سایپا) خشک .. صفر مدل 1400 تحویل روز
ساینا صفر1400
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران‌سر
بعدی