خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۴ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹فقط فقط معاوضه باجنتو
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹فقط فقط معاوضه باجنتو
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ خشک
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ دوگانه
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ دوگانه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷ کم کار وخوش رخ
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷ کم کار وخوش رخ
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای  مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق دار دو گانه سوز کارخانه مدل 97
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۲۴۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۴۸ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی