خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در شهریار
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای فول مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهریار
ساینا دنده‌ای فول مدل ۱۳۹۷
ساینا صفر.آینه وشیشه های برقی وسنسور دنده عقب.۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۶۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا Exصفرخشک مدل تیرماه 1400
۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا Exصفرخشک مدل تیرماه 1400
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۲۰۱۹ - ۱۳۹۸
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۶۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۷۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا مدل۹۸ نقد واقساط
۲۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در شهریار
ساینا مدل۹۸ نقد واقساط
بعدی