خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در حشمتیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۵۸,۵۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در زنجان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا 96 بی رنگ
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در اندیشه
ساینا 96 بی رنگ
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶ کار کرد ۷۱
۷۱ کیلومتر جهت معاوضه
۵ ساعت پیش در شهر ری - استخر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۸۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در گاندی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در چیتگر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا اقساط اقساط
۱ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در نارمک
ساینا اقساط اقساط
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در امانیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا فول ۹۶ Ex
۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
ساینا فول ۹۶ Ex
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دروس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اوقاف
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در کوی هفدهم شهریور
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا 96 بی رنگ
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اندیشه
ساینا 96 بی رنگ
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۳,۳۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دولت‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۹۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در ستارخان
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر قدس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در امام حسین(ع)
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فردوسی
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهرانپارس شرقی
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش در بهارستان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی