خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران مدل ۱۳۹۸

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دردشت
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شیان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شمشیری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فلاح
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا سفید فول مدل ۹۸
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در یافت‌آباد
ساینا سفید فول مدل ۹۸
ساینا صفر ۹۸/خشک/با رادیو پخش/صفر
۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
ساینا صفر ۹۸/خشک/با رادیو پخش/صفر
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در آجودانیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در گمرک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش در شهر ری - اقدسیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا صفر ۹۸ /با رادیو پخش /صفر خشک
۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
ساینا صفر ۹۸ /با رادیو پخش /صفر خشک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در یاخچی‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا 98 اقساطی با سود بانکی *معاوضه خودرو*
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در توحید
ساینا 98 اقساطی با سود بانکی *معاوضه خودرو*
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانشگاه تهران
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX مدل ۱۳۹۸ فول تمیز
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شادآباد
ساینا دنده‌ای EX مدل ۱۳۹۸ فول تمیز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میرداماد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قرچک
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا۱۳۹۸ Gpsودزدگیر تصویری
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران‌سر
ساینا۱۳۹۸ Gpsودزدگیر تصویری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ورامین
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در خزانه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در جوادیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خلیج فارس
ساینا دنده‌ای مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوی فردوس
ساینا دنده‌ای مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پاکدشت
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸فقط معاوضه با۱۱۱
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پاکدشت
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸فقط معاوضه با۱۱۱
بعدی