خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس گل در تهران

خودرو گل مدل ۸۶
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در هروی
خودرو گل مدل ۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل ، ۱۲ سال خوابیده در حد صفر
۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در فرمانیه
فولکس گل ، ۱۲ سال خوابیده در حد صفر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۲۴,۳۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قیطریه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر زیبا
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در سعادت‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۴۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش در پردیس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در سعادت‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آبشار
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در آهنگ
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فراز
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آهنگ
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
معاوضه فولکس گل، مدل ۱۳۸۴ سبز
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در شریف‌آباد
معاوضه فولکس گل، مدل ۱۳۸۴ سبز
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پاسداران
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهریار
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گلف GTI اتوماتیک مدل 2018
۰ کیلومتر ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ده‌ونک
فولکس گلف GTI اتوماتیک مدل 2018
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پردیس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جیحون
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
بعدی