خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس در تهران مدل ۲۰۰۵

فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کاظم‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۲۰۰۵ سالم
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک امید
فولکس گل، مدل ۲۰۰۵  سالم
گل مدل 84 تمیز
۱۹۹,۰۲۸ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در الهیه
گل مدل 84 تمیز
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در پاسداران
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جنت‌آباد شمالی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهران شمالی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مجیدیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک امید
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هروی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۶۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در جیحون
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در الهیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در صادقیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل تصادفی
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ روز پیش در شهر ری - عباس‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نیاوران
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ولنجک
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زعفرانیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل مدل ۱۳۸۴
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک
فولکس گل مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهران جنوبی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس، مدل ۲۰۰۵
۲۶۲,۱۵۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در مسعودیه
فولکس، مدل ۲۰۰۵
خودرو فولکس گل مدل 84
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرزداران
خودرو فولکس گل مدل 84
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴ کاملا سالم
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اختیاریه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک راه‌آهن
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
بعدی