فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زرکش
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سعادت‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵...
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
فولکس گل ، ۱۲ سال خوابیده در حد صفر
۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش در فرمانیه
فولکس گل ، ۱۲ سال خوابیده در حد صفر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهرانپارس شرقی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شمس‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل 1385
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سعادت‌آباد
فولکس گل 1385
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۳۵ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قصر فیروزه ۱
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ارم
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
مدل خدرو سال ۱۳۸۵
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در تهرانپارس غربی
مدل خدرو سال ۱۳۸۵
فولکس گل مدل ۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پاتریس لومومبا
فولکس گل مدل ۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آذربایجان
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آسمان
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در نیاوران
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دانشگاه شریف
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حکیمیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مرزداران
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شوش
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل اسپرت مدل ۸۵ خوش دست
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کاظم‌آباد
فولکس گل اسپرت  مدل ۸۵ خوش دست
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شمس‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
ون فولکس ترنسپورتر، مدل ۲۰۰۶
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جماران
ون فولکس ترنسپورتر، مدل ۲۰۰۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در نیرو هوایی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دولاب
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵