خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس در تهران مدل ۲۰۰۷

فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در خزانه
فولکس گل ۸۶
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در دریان‌نو
فولکس گل ۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در میدان ولیعصر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس غربی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نارمک
فولکس گل
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کامرانیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در یوسف‌آباد
فولکس گل مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رودهن
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶ کاردار
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فاطمی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶ کاردار
فولکس گل مدل ۱۳۸۶ سفید بی رنگ
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باغ فیض
فولکس گل مدل ۱۳۸۶ سفید بی رنگ
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جنت‌آباد شمالی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ازگل
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هروی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در باغ فیض
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خواجه نظام الملک
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
Transporter T5 2007
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک آپادانا
Transporter T5   2007
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ورامین
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۲۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خلیج فارس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
گل نقره ای مدل ۸۶
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در دانشگاه تهران
گل نقره ای مدل ۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶ موتور تازه تعمیر
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در آجودانیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶ موتور تازه تعمیر
فولکس گل فروشی
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی فردوس
فولکس گل فروشی
بعدی