خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس در تهران مدل ۲۰۰۸

فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جمهوری
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در خانی‌آباد
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۱۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در آذری
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هروی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل ۸۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهرانپارس شرقی
فولکس گل ۸۷
فولکس‌ گل کلکسیونی
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عباس‌آباد
فولکس‌ گل کلکسیونی
فولکس گل
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نارمک
فولکس گل
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۲۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بریانک
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۳۲۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش در تهران‌نو
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در بریانک
خودرو گل ۱۳۸۷ تصادفی
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در آجودانیه
تصادفی فولکس گل مدل ۸۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در استاد معین
تصادفی فولکس گل مدل ۸۷
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷ اهواز
۲۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امام حسین(ع)
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷ اهواز
فولکس گل، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهر قدس
فولکس گل، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
ون فولکس ترنسپورتر T5، مدل ۲۰۰۸ ترانسپورتر تی ۵
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ هفته پیش در جنت‌آباد جنوبی
ون فولکس ترنسپورتر T5، مدل ۲۰۰۸ ترانسپورتر تی ۵
بعدی