خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس در تهران مدل ۲۰۱۸

پاسات مشابه صفر
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نیاوران
پاسات مشابه صفر
فولکس پاسات مدل 2018
۱۲,۵۰۰ کیلومتر ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
فولکس پاسات مدل 2018
کارشناسی‌شده
فولکس تیگوان، مدل ۲۰۱۸
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سرو آزاد
فولکس تیگوان، مدل ۲۰۱۸
فولکس تیگوان، مدل ۲۰۱۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهر ری - هاشم‌آباد
فولکس تیگوان، مدل ۲۰۱۸
پاسات ۲۰۱۸ کم کار
۵,۲۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش در پیروزی
پاسات ۲۰۱۸ کم کار
فولکس تیگوان مدل 2018
۴,۷۳۲ کیلومتر ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
فولکس تیگوان مدل 2018
کارشناسی‌شده
پاسات 2018
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دولت‌آباد
پاسات 2018
فولکس پاسات مدل 2018
۱۰۹,۲۴۷ کیلومتر ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
فولکس پاسات مدل 2018
کارشناسی‌شده
پاسات خاکستری مدل ۲۰۱۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در شهرک غرب
پاسات خاکستری مدل ۲۰۱۸
خودرو تیگوان
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در دزاشیب
خودرو تیگوان
فولکس پاسات، مدل ۲۰۱۸
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرمانیه
فولکس پاسات، مدل ۲۰۱۸
فولکس تیگوان 2018
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ستارخان
فولکس تیگوان 2018
تیگوان سفید
۴۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در نیلوفر
تیگوان سفید
پاسات 2018
۱۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در کوی فردوس
پاسات 2018
فولکس تیگوان خاکستری حاوی بادی کیت اصلی
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سعادت‌آباد
فولکس تیگوان خاکستری حاوی بادی کیت اصلی
فولکس تیگوان، مدل ۲۰۱۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در دروس
فولکس تیگوان، مدل ۲۰۱۸
فولکس پاسات صفر خشک
۰ کیلومتر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در عباس‌آباد
فولکس پاسات صفر خشک
تیگوان کارکرده
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در عباس‌آباد
تیگوان کارکرده
تیگوان مشکی ۲۰۱۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در پاسداران
تیگوان مشکی ۲۰۱۸
فولکس پاسات
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
فولکس پاسات
تیگوان فول شرکتی 2018
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در عباس‌آباد
تیگوان فول شرکتی 2018
تیگوان صفر مدل ٢٠١٨ رنگ بژ
۰ کیلومتر ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پاسداران
تیگوان صفر مدل ٢٠١٨ رنگ بژ
تیگوان ۲۰۱۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در تهران‌سر
تیگوان۲۰۱۸سفید
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در میرداماد
بعدی