خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در تهران

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۹۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در پاکدشت
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
نیسان کمپرسی دوگانه شرکتی
۱۰ کیلومتر توافقی
پریروز در پاکدشت
نیسان کمپرسی دوگانه شرکتی
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۲۱۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۵
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۲
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
بعدی