انواع پرده رومیزی، پذیرایی، والان، پارچه پرده دست دوم و نو در سیروس، تهران

رومیزی ۳ تیکه چرم و مخمل (مدل )
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۳ تیکه چرم و مخمل (مدل )
رومیزی ست ۵ تیکه ترمه طرح افشار
۴۱۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ست ۵ تیکه ترمه طرح افشار
رومیزی ست ۳ تیکه دانتل ترک
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ست ۳ تیکه دانتل ترک
رومیزی ۱×۱ ترمه سنتی خاتون یزد
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۱×۱ ترمه سنتی خاتون یزد
رومیزی سه تیکه چرم مخمل
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی سه تیکه چرم مخمل
رومیزی سه تیکه مخمل ترک
۳۴۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی سه تیکه مخمل ترک
رومیزی ۵ تیکه ترمه خاتون یزد
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۵ تیکه ترمه خاتون یزد
رومیزی ست ۷ تیکه چرم مخمل
۴۴۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ست ۷ تیکه چرم مخمل
رومیزی ۱×۱ چرم مخمل
۱۶۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۱×۱ چرم مخمل
رومیزی ست ۵ تیکه ترمه طرح اصالت
۳۶۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ست ۵ تیکه ترمه طرح اصالت
رومیزی نهارخوری ۶ نفره انگلیش هوم
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی نهارخوری ۶ نفره انگلیش هوم
رومیزی ۳ تیکه ترمه سنتی خاتون یزد
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۳ تیکه ترمه سنتی خاتون یزد
رومیزی ست سه تیکه مخمل چرم
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ست سه تیکه مخمل چرم
رومیزی ۴ تیکه ترمه خاتون یزد
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۴ تیکه ترمه خاتون یزد
رومیزی ۴ تیکه ترمه سنتی خاتون یزد طرح نسترن
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۴ تیکه ترمه سنتی خاتون یزد طرح نسترن
رومیزی رانر نهارخوری چرم مخمل
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی رانر نهارخوری چرم مخمل
رومیزی نهارخوری قلاب بافی
۴۱۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی نهارخوری قلاب بافی
رومیزی ۹۰×۹۰ سیمی بدون استر
۱۴۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۹۰×۹۰ سیمی بدون استر
رومیزی ۵ تیکه چرم مخمل(سنگی)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۵ تیکه چرم مخمل(سنگی)
رومیزی ۴ تیکه چرم مخمل مدل لوزی
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۴ تیکه چرم مخمل مدل لوزی
رومیزی ۱×۱ سنتی شمیم
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۱×۱ سنتی شمیم
رومیزی ۵ تیکه ترمه سنتی طرح شمیم
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۵ تیکه ترمه سنتی طرح شمیم
رومیزی ۱×۱ ترمه سنتی یزد
۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی ۱×۱ ترمه سنتی یزد
رومیزی یک در یک ترمه سنتی طرح افشار
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کالای خواب امیلیا در سیروس
رومیزی یک در یک ترمه سنتی طرح افشار
بعدی