انواع پرده رومیزی، پذیرایی، والان، پارچه پرده دست دوم و نو در زینبیه، تهران

بعدی