تدریس خصوصی دروس مدرسه، کنکور و دانشگاه در نارمک، تهران

تدریس خصوصی صائب (اعزام دبیر خصوصی به سراسر تهران)
۱۲ ساعت پیش در نارمک
تدریس خصوصی صائب (اعزام دبیر خصوصی به سراسر تهران)
آموزش دبستانی دوره اول و دوم
۱۳ ساعت پیش در نارمک
معلم رسمی شیمی زیست ریاضی فیزیک و زبان تدریس خصوصی
۳ روز پیش در نارمک
معلم رسمی شیمی زیست ریاضی فیزیک و زبان تدریس خصوصی
تدریس انگلیسی مدرسه
۴ روز پیش در نارمک
تدریس انگلیسی مدرسه
تدریس پیش دبستان و کلاس اول دبستان
۵ روز پیش در نارمک
تدریس پیش دبستان و کلاس اول دبستان
تدریس خصوصی غیرحضوری ریاضی
هفتهٔ پیش در نارمک
کنکور و دبیرستان
هفتهٔ پیش در نارمک
بیشتر جزوات پیش دانشگاهی موجود است
۲ هفته پیش در نارمک
بیشتر جزوات پیش دانشگاهی موجود است
تدریس ریاضی متوسطه اول و دوم
۲ هفته پیش در نارمک
تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک، مشاوره و برنامه ریزی
۲ هفته پیش در نارمک
تدریس ریاضی انسانی
۲ هفته پیش در نارمک
تدریس ریاضی انسانی
تدریس خصوصی ابتدائی
۲ هفته پیش در نارمک
ریاضی دبستان دبیرستان فنی معلم تمرین حل مسائل
۳ هفته پیش در نارمک
ریاضی دبستان دبیرستان فنی معلم تمرین حل مسائل
تدریس خصوصی دروس عربی و فلسفه و منطق
۳ هفته پیش در نارمک
تدریس زبان انگلیسی و مکالمه
۴ هفته پیش در نارمک
تدریس خصوصی شیمی دبیرستان توسط دانشجوی شهید بهشتی
۴ هفته پیش در نارمک
تدریس خصوصی شیمی
۴ هفته پیش در نارمک
نویسندگی از پایه
۴ هفته پیش در نارمک
تدریس شیمی تقویتی و کنکور
۸ هفته پیش در نارمک
تدریس شیمی تقویتی و کنکور
بعدی