انواع تجهیزات باغبانی و پاسیو، گل و گلدان و ... در پاکدشت، تهران

تلمبه سمپاشی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پاکدشت
تلمبه سمپاشی
شیلنگ سیمی
۳۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پاکدشت
شیلنگ سیمی
فروش خاک کشاورزی
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در پاکدشت
لوله 16 آبیاری قطره ای
۱,۶۰۰ تومان
فروشگاه ژینکو پایپ در پاکدشت
لوله 16 آبیاری قطره ای
موتور سمپاش solo آلمانی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پاکدشت
موتور سمپاش solo آلمانی
اره موتوری
توافقی
۲ هفته پیش در پاکدشت
اره موتوری
تیشه دو لبه و بیل کوچیک باغبانی
۸۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
تیشه دو لبه و بیل کوچیک باغبانی
فرغون زرد رنگ سالم کم کار
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
بیل‌وکلنگ‌دوکاره‌سالم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پاکدشت
بیل‌وکلنگ‌دوکاره‌سالم
کود گوسفندی ۵ تن
۱,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پاکدشت
چکمه پلاستیکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پاکدشت
چکمه پلاستیکی
الیدی رنگی برای رشد گیاه چهار عدد موجود است
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پاکدشت
الیدی رنگی برای رشد گیاه چهار عدد موجود است
کود
توافقی
۴ هفته پیش در پاکدشت
شیرهوا
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ژینکو پایپ در پاکدشت
شیرهوا
دوراه و چهارراه لوازم آبیاری
۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه ژینکو پایپ در پاکدشت
دوراه و چهارراه لوازم آبیاری
پانج لوله 16
۱۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه ژینکو پایپ در پاکدشت
پانج لوله 16
قطره چکان 8سوراخه
۱,۰۰۰ تومان
فروشگاه ژینکو پایپ در پاکدشت
قطره چکان 8سوراخه
بعدی