انواع کابینت دست دوم و نو، هود، سینک و ... در شریف، تهران

فروش کابینت نو و آماده
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شریف
فروش کابینت نو و آماده
سینک گرانیتی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی
سینک گرانیتی مدل آلتای مشکی مرمر سفید
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی مدل آلتای مشکی مرمر سفید
سینک گرانیتی مشکی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی مشکی
سینک گرانیتی مشکی مرمر طلایی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی مشکی مرمر طلایی
سینک مشکی مرمر
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک مشکی مرمر
سینک گرانیتی مرمر طلایی و سفید
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی مرمر طلایی و سفید
سینک گرانیتی روکار
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی روکار
سینک گرانیتی برند تارو
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی برند تارو
سینک گرانیتی روکار
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی روکار
سینک گرانیتی 80*50بدون سینی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی 80*50بدون سینی
سینک 115*50گرانیتی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک 115*50گرانیتی
سینک گرانیتی تارو مدل تیونا
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی  تارو مدل تیونا
سینک گرانیتی برند تارو
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی برند تارو
سینک ظرفشویی گرانیتی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک ظرفشویی گرانیتی
سینک گرانیتی مدل تیونا
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی مدل تیونا
سینک گرانیتی برند تارو مدل بلا
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه تارو در شریف
سینک گرانیتی برند تارو مدل بلا
بعدی