لپ تاپ Acer(ایسر) دست دوم و نو در دیوار پیروزی، تهران

بعدی