خرید فروش، قیمت و اجاره انواع املاک در دکتر هوشیار تهران

اجاره ویلایی ۱۲۰ متر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دکتر هوشیار
اجاره ویلایی ۱۲۰ متر
*آپارتمان 50 متری بی نقص فول لوکیشن*
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
*آپارتمان 50 متری بی نقص فول  لوکیشن*
۵۲ متر طوس فول امکانات
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۵۲ متر طوس فول امکانات
54متر/تک واحدی/خوش نقشه/سالن مربع/دکتر هوشیار
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
54متر/تک واحدی/خوش نقشه/سالن مربع/دکتر هوشیار
دکترهوشیار ۵۰ متر فول امکانات
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
دکترهوشیار ۵۰ متر فول امکانات
133متر/تک واحدی/سه خواب /ابتدای میرقاسمی از آزادی
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
133متر/تک واحدی/سه خواب  /ابتدای میرقاسمی از آزادی
53 متری، تک خواب، تک واحدی، دکتر هوشیار
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
53 متری، تک خواب، تک واحدی، دکتر هوشیار
65متر × تک خواب × نقلی و شیک × دکتر هوشیار
۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
65متر × تک خواب × نقلی و شیک × دکتر هوشیار
96 متر × دو خواب × طرشت × فول امکانات
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
96 متر × دو خواب × طرشت × فول امکانات
۶۱متر استادمعین دامپزشکی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۶۱متر استادمعین دامپزشکی
تک واحدی، ۵۰ متر، فول
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دکتر هوشیار
تک واحدی، ۵۰ متر، فول
آپارتمان ۸۲ متری ۲ خواب فول امکانات
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
آپارتمان ۸۲ متری ۲ خواب فول امکانات
۷۱متر/ تک واحدی/ خوش نقشه/ دکتر هوشیار
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۷۱متر/ تک واحدی/ خوش نقشه/ دکتر هوشیار
آپارتمان ۵۳ متری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
آپارتمان ۵۳ متری
۴۸ متر / خوش نقشه/سالن پرده خور/ دکتر هوشیار
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۴۸ متر / خوش نقشه/سالن پرده خور/ دکتر هوشیار
100متر +2پارکینگ دکتر هوشیار طوس
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
100متر +2پارکینگ دکتر هوشیار طوس
64متر،، دکتر هوشیار، فول امکانات
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
64متر،، دکتر هوشیار، فول امکانات
خ آزادی ۸۱متر،پارکینگدار،تکواحدی،سالن پرده خور،شیک
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
خ آزادی ۸۱متر،پارکینگدار،تکواحدی،سالن پرده خور،شیک
۷۸متر* فول امکانات * بر اصلی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۷۸متر* فول امکانات * بر اصلی
۱۲۰ متر/۳خواب/دکتر هوشیار
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
آپارتمان ۶۸ متر ۲ خواب یکساله
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
آپارتمان ۶۸ متر ۲ خواب یکساله
٨٠متر ٢خواب فول تاپ لوکیشن منطقه غرق در نور
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
٨٠متر ٢خواب فول تاپ لوکیشن منطقه غرق در نور
آپارتمان ۶۵ متری
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دکتر هوشیار
آپارتمان ۶۵ متری
۵۵ مت یک خواب فول امکانات.
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دکتر هوشیار
۵۵ مت یک خواب فول امکانات.
بعدی