رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهر ری - علائین تهران

اپارتمان۱۰۷متری سه خوابه و کاملا نوسازی شده
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در شهر ری - علائین
اپارتمان۱۰۷متری سه خوابه و کاملا نوسازی شده
آپارتمان ۹۰متری شیک
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در شهر ری - علائین
آپارتمان ۹۰متری شیک
اجاره آپارتمان ۹۵متری کهریزک
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در شهر ری - علائین
اجاره آپارتمان ۹۵متری کهریزک
آپارتمان ۹۰ متری شیک
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در شهر ری - علائین
آپارتمان ۹۰ متری شیک
۱۴۱متر دوخواب تکواحدی در شهرری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
۱۴۸ متر ۲خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - علائین
۱۰۰متر شهرری سلمان فارسی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - علائین
۱۰۰متر شهرری سلمان فارسی
آپارتمان ۹۲ متری دوخواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شهر ری - علائین
آپارتمان ۹۲ متری دوخواب
اپارتمان 105 متر دو خوابه تمیز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهر ری - علائین
60 متر آپارتمان اداری- مسکونی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در شهر ری - علائین
60 متر آپارتمان اداری- مسکونی
۱۴۰متری دارای دوخواب در شهرری
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
اپارتمان ۷۵ متری تک خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهر ری - علائین
اجاره آپارتمان درعلایین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - علائین
آپارتمان اجاره ای در شهر ری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - علائین
۱۴۰متر دوخواب تکواحدی در شهرری
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
خانه دوطبقه شخصی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
خانه دوطبقه شخصی
خانه حیاط دار شخصی (دو طبقه )
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - علائین
خانه حیاط دار شخصی (دو طبقه )
۱۴۰متر دوخواب تکواحدی در شهرری
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - علائین
آپارتمان ۱۰۰متری دوخوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهر ری - علائین
آپارتمان ۱۰۰متری دوخوابه
۱۴۰متر دوخواب تکواحدی در شهرری
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - علائین
آپارتمان دوخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهر ری - علائین
بعدی