محل جنت‌آباد جنوبی
محل جنت‌آباد شمالی
محل جنت‌آباد مرکزی

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در جنت‌آباد مرکزی جنت‌آباد جنوبی جنت‌آباد شمالی تهران

در حال دریافت ...
۸۵ متری جنت شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
۸۵ متری جنت شمالی
100متری...فول...جنت آباد جنوبی (بلوارمطهری)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۸۵متر ۲خواب شاهین شمالی کلیدنخورده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در جنت‌آباد مرکزی
۸۵متر ۲خواب  شاهین شمالی  کلیدنخورده
واحد آپارتمان ۱۸۵ متری *کلیدنخورده*جنت آباد جنوبی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
واحد آپارتمان ۱۸۵ متری *کلیدنخورده*جنت آباد جنوبی
جهاد اکبر۶۵یکخواب پارکینگ انباری اسانسور رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
جهاد اکبر۶۵یکخواب پارکینگ انباری اسانسور رهن کامل
۷۵ متر ۲ خوابه خوش نقشه جنت آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
۷۵ متر ۲ خوابه خوش نقشه  جنت آباد
80متر 2خ جنت شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
77 متر رهن کامل نوساز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
77 متر رهن کامل نوساز
جنت اباد جنوبی ۱۱۰متر دوخواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
جنت اباد جنوبی ۱۱۰متر دوخواب
پونک شاهین شمالی۱۰۰متر۲خواب فول امکانات
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
پونک شاهین شمالی۱۰۰متر۲خواب فول امکانات
۷۵ متر/۲خواب/باهنر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوریدر جنت‌آباد جنوبی
۷۵ متر/۲خواب/باهنر
۸۰ متر دو خواب نوساز کلید نخورده، رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
۸۰ متر دو خواب نوساز کلید نخورده، رهن کامل
آپارتمان ۵۵ متری بازسازی شده بسیار تمیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
آپارتمان ۵۵ متری بازسازی شده بسیار تمیز
رهن و اجاره اپارتمان 130 متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوریدر جنت‌آباد شمالی
رهن و اجاره اپارتمان 130 متری
۹۶متر جنت آباد شمالی رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
۶۵متر دو خوابه نوسازی شده( )
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
۶۵متر دو خوابه نوسازی شده( )
105مترآپارتمان کلید نخورده/جنت آباد شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
105مترآپارتمان کلید نخورده/جنت آباد شمالی
۷۳ متر جنت اباد شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
۷۳ متر جنت اباد شمالی
آپارتمان 136 متر دوخوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
آپارتمان 136 متر دوخوابه
105متر//خوش نقشه//رو به آفتاب//سالن سراسر پرده خور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
105متر//خوش نقشه//رو به آفتاب//سالن سراسر پرده خور
۱۴۰متر(۳خواب)(۲سال ساخت) مسترروم سرتاسر پرده خور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
۱۴۰متر(۳خواب)(۲سال ساخت) مسترروم سرتاسر پرده خور
اپارتمان ١٠٠ متری / جنت اباد شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
اپارتمان ١٠٠ متری / جنت اباد شمالی
۱۱۰ متر نوساز بلوار بعثت رهن کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
۱۱۰ متر نوساز بلوار بعثت رهن کامل
پونک ۳۵متری گلستان ۸۲متر ۲خواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
پونک ۳۵متری گلستان ۸۲متر ۲خواب
بعدی