رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهر ری - استخر تهران

شهرری /اپارتمان ۱۲۰متری نوساز/جاده قم/
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در شهر ری - استخر
شهرری /اپارتمان ۱۲۰متری نوساز/جاده قم/
خونه همکف داخل شهر
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان ۶۰ متری تک واحد فول امکانات
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان ۶۰ متری تک واحد فول امکانات
آپارتمان ۵۰ متری، یک خواب
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان ۱۰۹متری فول محدوده اداره پست
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان ۱۰۹متری فول محدوده اداره پست
اپارتمان ۷۵ متر یک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان ۷۵ متری تک واحدی // محدوده آردایران
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان ۷۵ متری تک واحدی // محدوده آردایران
۵۵متر یکخواب تکواحدی در شهرری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان 50 متری در 24 متری روبروی اداره پست
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - استخر
آپارتمان 50 متری در 24 متری روبروی اداره پست
آپارتمان ۸۰ متری شهرری استخر
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهر ری - استخر
آپارتمان ۸۰ متری شهرری استخر
آپارتمان ۵۵ متری میدان معلم شهرری
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در شهر ری - استخر
آپارتمان ۵۵ متری میدان معلم شهرری
آپارتمان 72 متری ظهیر آباد شهرری تک واحدی
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر ری - استخر
آپارتمان 72 متری ظهیر آباد شهرری تک واحدی
شهرری /اپارتمان ۱۳۸متری/میدان نارنج/
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر ری - استخر
شهرری /اپارتمان ۱۳۸متری/میدان نارنج/
آپارتمان 156 متری (( تکواحدی )) فول
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر ری - استخر
آپارتمان 156 متری (( تکواحدی )) فول
رهن آپارتمان ۱۱۰ متری شهرری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در شهر ری - استخر
رهن آپارتمان ۱۱۰ متری شهرری
آپارتمان ۷۶ متری، ۲ خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان ۷۶ متری، ۲ خواب
اپارتمان ۶۵ متری یک خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان ۶۵ متری یک خوابه
آپارتمان ۶۸ متر دو خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان ۶۸ متر دو خوابه
آپارتمان شهرری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در شهر ری - استخر
اجاره آپارتمان 120 متری / خوش نقشه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اجاره آپارتمان 120 متری / خوش نقشه
آپارتمان ۶۰ متری، یک خواب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - استخر
آپارتمان ۶۰ متری، یک خواب
۱۰۰متر دوخواب در شهرری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - استخر
اپارتمان تک واحد ۵۳متر فقط زن وشوهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهر ری - استخر
آپارتمان 76 متری دو خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شهر ری - استخر
بعدی