محل پردیس

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در پردیس و اطراف تهران

اجاره آپارتمان فاز ۸ پردیس
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در پردیس
اجاره آپارتمان فاز ۸ پردیس
آپارتمان 90متری دو خوابه
ودیعه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پردیس
آپارتمان 90متری دو خوابه
۸۷ متر طبقه ۹ زون یک
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر پردیس
پردیس، فاز ۱۱، زون ۵، بلوک ۱۲۱
ودیعه: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پردیس
پردیس، فاز ۱۱، زون ۵، بلوک ۱۲۱
فاز3 بهارستان2 آپارتمان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پردیس
پردیس ، فاز ۱۱ ، زون ۱
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در پردیس
پردیس ، فاز ۱۱ ، زون ۱
آپارتمان فاز ١١ پردیس
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در پردیس
خونه اپارتمان بومهن ۵۰ متر یک خوابه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در بومهن
اپارتمان اجاره
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بومهن
اپارتمان اجاره
آپارتمان ۹۰ متر دو خوابه فول امکانات در طبقه ۱۰
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پردیس
آپارتمان ۹۰ متر دو خوابه فول امکانات در طبقه ۱۰
فاز ۱۱ کوزو زون یک بلوک ۹۵
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پردیس
فاز ۱۱ کوزو زون یک بلوک ۹۵
اپارتمان فاز ۱۱ پردیس
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پردیس
اپارتمان فاز ۱۱ پردیس
فاز۱۱زون۵بلوک۷۳طبقه ۶جنوب غربی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
آپارتمان 100متری دوخواب دره بهشت
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پردیس
آپارتمان 100متری دوخواب دره بهشت
فاز۱۱زون۱بلوک۹۶طبقه سوم شمال شرقی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پردیس
آپارتمان تازه ساز کلید نخورده
ودیعه: ۸۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در بومهن
فاز۸پردیس سازان ۱۰۵ متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
فاز۸پردیس سازان ۱۰۵ متری
۱۰۰ متر ۲ خواب طبقه ۶ ویو ابدی هوافضا کلید نخورده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
۱۰۰ متر ۲ خواب طبقه ۶ ویو ابدی هوافضا کلید نخورده
اپارتمان ودیعه قابل تبدیل میباشد
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پردیس
آپارتمان ۱۶۵ متری سه خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر پردیس
یک واحد آپارتمان واقع در فاز ۱۱ زون یک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
فاز۱۱زون۱بلوک۸۹طبقه۹شمال شرقی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در پردیس
فاز ١١ زون ١
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پردیس
فاز ١١ زون ١
اجازه واحد پردیس
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در پردیس
بعدی