رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در قرچک تهران

قرچک آپارتمان ۹۰ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قرچک
قرچک آپارتمان ۹۰ متری
واحد ۵۷ متری ، پویینک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در قرچک
واحد ۵۷ متری ، پویینک
اپارتمان ۱۲۵ متری قرچک.بلوار اصلی پویینک
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قرچک
اپارتمان ۱۲۵ متری قرچک.بلوار اصلی پویینک
آپارتمان ۶۵ متری کلید نخورده پوئینک
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان ۶۵ متری کلید نخورده پوئینک
۱۲۵متر ۲ خواب شیک و تمیز
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قرچک
۱۲۵متر ۲ خواب  شیک و تمیز
اپارتمان ١٢٥متر دو خواب
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان مسکونی ۹۰ متری نوساز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان مسکونی ۹۰ متری نوساز
اپارتمان ۶۹متری دو خواب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قرچک
اپارتمان ۶۹متری دو خواب
اپارتمان 64 در قرچک
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در قرچک
اپارتمان 64 در قرچک
اپارتمان ۶۵ متری تک خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در قرچک
اپارتمان ۶۵ متری تک خواب
آپارتمان ۶۵متری ۲خواب شهرک طلاییه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قرچک
پوئینک 64متری یک خوابه سرسبز 7
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قرچک
سرسبز پویینک فول تازه ساز دوخاب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان۵۰متری تازه نقاشی شده
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان۵۰متری تازه نقاشی شده
آپارتمان ۵۰ متری تازه نقاشی شده
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان ۵۰ متری تازه نقاشی شده
آپارتمان ۵۵متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در قرچک
آپارتمان ۱۴۰ متری بر خیابان اصلی طلاییه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در قرچک
90 متر آپارتمان طبقه اول(میدان پویینک )
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قرچک
90 متر آپارتمان طبقه اول(میدان پویینک )
آپارتمان از ۱۱۰ متری غرق نور طلاییه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قرچک
آپارتمان از ۱۱۰ متری غرق نور طلاییه
۸۲ متری ، بر خیابان اصلی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قرچک
۸۲ متری ، بر خیابان اصلی
۷۲متری.دوخواب.پویئنک
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در قرچک
یک دستگاه آپارتمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قرچک
اپارتمان ۹۱متری نوساز باقراباد
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در قرچک
آپارتمان ۹۰متری
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در قرچک
بعدی