رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دروازه شمیران تهران

دمغازه ۱۴ متر زیر زمین دارد اب برق گاز ۲ خط تلفن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دروازه شمیران
دمغازه ۱۴ متر  زیر زمین دارد اب برق گاز ۲ خط تلفن
گردی میدان امام حسین/100مترکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دروازه شمیران
مغازه 23متر برای میوه فروشی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دروازه شمیران
مغازه 23متر برای میوه فروشی
زیرزمین جهت انبار و تولیدی تمیز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
زیرزمین جهت انبار و تولیدی تمیز
انبار تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در دروازه شمیران
آپارتمان موقعیت اداری ۷۰متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
آپارتمان موقعیت اداری ۷۰متر
مغازه ۲۳ متری زیر پل روشندلان بر خیابان انقلاب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
انقلاب پیچ شمیران ۴۵۰متر بنای قدیمی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در دروازه شمیران
انقلاب پیچ شمیران ۴۵۰متر بنای قدیمی
مغاره دونبش ۲۰ متر حقوقی مقدم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دروازه شمیران
۲۴متر انباری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دروازه شمیران
۹۸متر سند اداری انفلاب پل چوبی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
ملک دربست در دو طبقه و نیم
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دروازه شمیران
مغازه حدودا ۱۵ متر بالکن حدودا ۳/۵ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در دروازه شمیران
مغازه حدودا ۱۵ متر بالکن حدودا ۳/۵ متر
مغازه 16متر فخرآباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
مغازه 16متر فخرآباد
آپارتمان سند اداری ۴۰ متری در پل چوبی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در دروازه شمیران
آپارتمان سند اداری ۴۰ متری در پل چوبی
50مترفخراباد بورس آبلیمو گیری وفروشی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
50مترفخراباد بورس آبلیمو گیری وفروشی
105متر آپارتمان سند اداری بر خیابان انقلاب
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
105متر آپارتمان سند اداری بر خیابان انقلاب
۲۴متر مغازه در خیابان مجاهدین
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دروازه شمیران
۲۴متر مغازه در خیابان مجاهدین
مغازه ۵۰ متری نزدیک میدان شهدا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
۳۰۰ متر مغازه بر انقلاب
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
مغازه ۱۶ متر نو ساز
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دروازه شمیران
مغاز ۵۲۰‌متر بر اصلی پل چوبی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
غرفه داخل تعمیرگاه از 20متر الی 60متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دروازه شمیران
غرفه داخل تعمیرگاه از 20متر الی 60متر
مغازه 100متر بر خیابان روشندلان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروازه شمیران
مغازه 100متر بر خیابان روشندلان
بعدی