رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در اختیاریه تهران

اختیاریه ٨٣ متر موقعیت اداری / امکانات کامل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
اختیاریه ٨٣ متر موقعیت اداری / امکانات کامل
۴۰۰ متر مغازه بر دولت
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
۴۰۰ متر مغازه بر دولت
آپارتمان،۱۲۰متر،دولت،موقعیت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
آپارتمان،۱۲۰متر،دولت،موقعیت
آپارتمان 125 متر ..موقعیت اداری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
آپارتمان 125 متر ..موقعیت اداری
75متر١خوب موقعیت اداری دولت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اختیاریه
75متر١خوب موقعیت اداری  دولت
یک اتاق در مزون فعال
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اختیاریه
اجاره مغازه 130 متری اختیاریه جنوبی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در اختیاریه
اجاره مغازه 130 متری اختیاریه جنوبی
اجاره آپارتمان ۹۰ متری اختیاریه دولت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
اجاره آپارتمان ۹۰ متری اختیاریه دولت
دفترکار کلیدنخورده دیباجی جنوبی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در اختیاریه
دفترکار کلیدنخورده دیباجی جنوبی
مغازه ۱۳۰ متری قلب اختیاریه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
مغازه ۱۳۰ متری قلب اختیاریه
مغازه ۱۴ متری دولت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
138متر مغازه در موقعیت مناسب دردولت
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
138متر مغازه در موقعیت مناسب دردولت
مغازه ۱۳۳متری بر اصلی با ۳۰متر بر و ۳ نبش
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
مغازه ۱۳۳متری بر اصلی با ۳۰متر بر و ۳ نبش
۱۳۰ متر مغازه دو نبش / اختیاریه جنوبی
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
اجاره ۱۱۰ متری سند اداری نوساز اس در اختیاریه
ودیعه: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در اختیاریه
اجاره ۱۱۰ متری سند اداری نوساز اس در اختیاریه
واحد 135 متری سند اداری قیطریه جنوبی.(منظریه)
ودیعه: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در اختیاریه
واحد 135 متری سند اداری قیطریه جنوبی.(منظریه)
80 متر دربستی اختیاریه جنوبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اختیاریه
80 متر دربستی اختیاریه جنوبی
مغازه ۲۰ متر اختیاریه شمالی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در اختیاریه
دولت سند اداری ۶۸متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
دولت سند اداری ۶۸متر
اختیاریه/۱۳۰متر/خوش نقش
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در اختیاریه
اختیاریه/۱۳۰متر/خوش نقش
۲۰۰ متر دربستی ۴ خواب+۲۵ متر سوئیت اختیاریه مستقل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
۲۰۰ متر دربستی ۴ خواب+۲۵ متر سوئیت اختیاریه مستقل
۲۲۰متر دربستی،در دو طبقه،مستقلات،میدان اختیاریه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
۲۲۰متر دربستی،در دو طبقه،مستقلات،میدان اختیاریه
۱۳۰ متر دو نبش اختیاریه جنوبی
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اختیاریه
بر اصلی دیباجی 165 متر سالن یک تیکه
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در اختیاریه
بر اصلی دیباجی 165 متر سالن یک تیکه
بعدی