رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در اتحاد تهران

سالن ۱۳۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در اتحاد
سالن ۱۳۰ متری
سوله در اتحاد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در اتحاد
سوله در  اتحاد
سالن 210 متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اتحاد
سوله صنعتی۱۰۵۰
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در اتحاد
سوله صنعتی۱۰۵۰
۵۰۰ متر سوله ۲۰۰ متر دفتری نگهبانی مجزا
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در اتحاد
۵۰۰ متر سوله ۲۰۰ متر دفتری نگهبانی مجزا
اجاره مغازه در منطقه صنعتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اتحاد
اجاره مغازه در منطقه صنعتی
۵۰۰ متر سالن در ۲ طبقه تهرانپارس اتحاد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری مشاور املاک در اتحاد
مغازه و کارگاه ۳۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اتحاد
مغازه و کارگاه ۳۰ متری
۸۰ متر زیر همکف تهرانپارس تجاری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اتحاد
۸۰ متر زیر همکف تهرانپارس تجاری
۳۴۰ متر بر سازمان اب
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در اتحاد
سوله و انبار رهن و اجاره اتحاد سازمان آب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در اتحاد
سوله و انبار رهن و اجاره اتحاد سازمان آب
زمین خالی با دیوار بلند
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در اتحاد
زمین خالی با دیوار بلند
اجاره کارگاه زیر هم کف در اتحاد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در اتحاد
اجاره کارگاه زیر هم کف در اتحاد
اجاره سوله در سازمان آب
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اتحاد
اجاره دفتر کار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اتحاد
اجاره دفتر کار
سوله اجاره، رهن، اتحاد ،سازمان آب
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در اتحاد
سوله  اجاره، رهن، اتحاد ،سازمان آب
مغازه۸۰متری بهر احسان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اتحاد
مغازه۸۰متری بهر احسان
اجاره سوله صنعتی در اتحاد
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
اجاره سوله صنعتی در اتحاد
اجاره سوله صنعتی در اتحاد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
اجاره سوله صنعتی در اتحاد
اجاره سوله صنعتی در اتحاد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
اجاره سوله صنعتی در اتحاد
اجاره کارگاه رنگ کاری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
سوله و انبار رهن و اجاره اتحاد سازمان آب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در اتحاد
سوله و انبار رهن و اجاره اتحاد سازمان آب
اجاره انبارومشاغل مونتاژکاری وخیاطی.درخیابان اتحاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
۹۰ متر برای کارگاه خیاطی و دفترکار ، انبار و...
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
۹۰ متر برای کارگاه خیاطی و دفترکار ، انبار و...
بعدی