رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در جوادیه تهران

مغازه ۱۳ متری جوادیه راه اهن
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جوادیه
ملک تجاری وشخصی بامتراژ17 متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در جوادیه
ملک تجاری وشخصی بامتراژ17 متر
مغازه به متراژ ۵۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در جوادیه
مغازه ۲۰متری فول جوادیه(۲ساله)
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در جوادیه
۶ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جوادیه
۶ متر
مغازه ۱۰متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جوادیه
سالن زیبایی با تجهیزات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جوادیه
سالن زیبایی با تجهیزات
اجاره مغازه 13 متر بر خیابان اصلی نوری جوادیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه
اجاره مغازه 13 متر بر خیابان اصلی نوری جوادیه
مغازه ۲۰ متر بر اتوبان نواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در جوادیه
مغازه ۲۰ متر بر اتوبان نواب
آپارتمان با موقعیت اداری و خدماتی نبش خیابان نواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در جوادیه
۱۶متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوادیه
۱۶متر
مغازه ۱۴ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوادیه
انبار ۱۳ متر برخیابان اصلی ماشین رو
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در جوادیه
٣٠متر پارکینگ جهت استفاده انبار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوادیه
٣٠متر جهت استفاده انبار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوادیه
مغازه 15 متری اجاره جوادیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در جوادیه
مغازه 15 متری اجاره جوادیه
مغازه 20متر در جوادیه اجاره دوساله
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در جوادیه
25 متر تجاری * نوساز * تمام سنگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در جوادیه
مغازه ۱۵ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه
١٨مترى
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در جوادیه
مغازه 26متری سرنبش
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه
مغازه ۳۷ متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جوادیه
مغازه ۳۷ متری
۳۰متر پارکینگ شخصی جهت انباری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جوادیه
مغازه ١٤ متر در جوادیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جوادیه
مغازه ١٤ متر در جوادیه
بعدی