رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در جوادیه تهرانپارس تهران

جهت انبار یا کارگاه کم رفت و آمد
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در جوادیه تهرانپارس
جهت انبار یا کارگاه کم رفت و آمد
15 متر دو دربند هر کدام رو که باب دل مشتری هست.
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جوادیه تهرانپارس
15 متر دو دربند هر کدام رو که باب دل مشتری هست.
سه متر زیرپله
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۷۵ متری تهرانپارس
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۷۵ متری تهرانپارس
مغازه دونبش 60 متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه دونبش 60 متری
۸۰ متر همکف نزدیک مترو فرهنگسرا اشراق
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه بر خیابان اصلی ۱۷ متر
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه بر خیابان اصلی ۱۷ متر
۱۰۰مترانبارتهرانپارس شرقی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
واحد ۴۰ متری اداری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
واگذاری کارگاه میوه خشک و اجاره مغازه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جوادیه تهرانپارس
واگذاری کارگاه میوه خشک و اجاره مغازه
مغازه 20 متر اجاره ای
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه 20 متر اجاره ای
30 متر مفازه تجاری و 10 متر انباری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در جوادیه تهرانپارس
صنعتی ۴۵ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه 47 متر 6 متر بالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه 47 متر 6 متر بالکن
150متر. کف و دیوارها تاسقف سرامیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جوادیه تهرانپارس
بر اصلی خ زهدی جنب یاس شرق
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
بر اصلی خ زهدی جنب یاس شرق
اجاره مغازه سند تجاری مناسب انباری
ودیعه: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
اجاره مغازه سند تجاری مناسب انباری
اجاره بخش گوشت یک سوپر پروتئین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۱۲ متری خ زهدی اول کوچه بت شکن
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۱۲ متری خ زهدی اول کوچه بت شکن
بوفه باشگاه بدنسازی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
بوفه باشگاه بدنسازی
مغازه ۲۲ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
۱۲۰ متر دارای سرویس ارتفاع ۳۶۰
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
۱۲۰ متر  دارای سرویس ارتفاع ۳۶۰
۶۵۰ متر مجموعه تجاری اداری .
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
۶۵۰ متر مجموعه تجاری اداری .
بعدی