رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در اوقاف تهران

مغازه ۴متری پاخور
ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در اوقاف
مغازه ۴متری پاخور
کارگاه ۱۱۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اوقاف
تجاری دلاوران ۲۰۰ مترمربع
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اوقاف
ویلایی اداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در اوقاف
ویلایی  اداری
170 متر کارگاه فلت مناسب رویه کوبی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اوقاف
150 متر گارگاه یا انبار / همکف / دلاوران / آزادگان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اوقاف
۹۰متر مغازه هنگام (سیمتری)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در اوقاف
مغازه واقع در دلاوران آزادگان شمالی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اوقاف
مغازه واقع در دلاوران آزادگان شمالی
مغازه بر اصلی تکاوران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اوقاف
35متر اوقاف سوپر مارکت فعال
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در اوقاف
35متر اوقاف سوپر مارکت فعال
مغازه دلاوران آزادگان 250 مترمربع
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اوقاف
۱۶۰ متر کارگاه با برق ۳فاز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اوقاف
۱۶۰ متر کارگاه با برق ۳فاز
مغازه ۲۰۰متری برسیمتری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اوقاف
۱۷متر مغازه واقع در والائیان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اوقاف
۴۰۰ متر ملک دربستی،بر خ اصلی
ودیعه: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در اوقاف
انباری جهت اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اوقاف
زیرپله اجاره ای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اوقاف
140 مغازه برسیمتری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در اوقاف
پارکینگ جهت انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اوقاف
اجاره مغازه ۲۵ بر هنگام
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اوقاف
سوپرمارکت باسابقه بالاباانباری بزرگ
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اوقاف
سوپرمارکت باسابقه بالاباانباری بزرگ
۵۰مترمغازه،براصلی،همکف،،اوقاف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اوقاف
مغازه ۳۰ متر بر اصلی والاییان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اوقاف
۱۰۰ متر همکف مناسب انبار یا خیاطی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اوقاف
بعدی