رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در پرستار تهران

۱۳۵متر مغازه / پر تردد / بر خیابان همایون
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
آپارتمان با موقعیت اداری،۷۲متر،برپیروزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در پرستار
آپارتمان با موقعیت اداری،۷۲متر،برپیروزی
مغازه ۱۵متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش در پرستار
۴۴ متر مغازه اجاره مناسب برای سوپر مارکت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پرستار
۴۸ متر و بالکن ۲۰ متری و سرویس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پرستار
۴۸ متر و بالکن ۲۰ متری و سرویس
۱۷ متر مغازه میدان ۱۳ آبان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در پرستار
۱۷ متر مغازه میدان ۱۳ آبان
اجاره سوپر مارکت ،روبروی مترو نیروهوایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پرستار
295متر نبش فرزانه
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در پرستار
295متر نبش فرزانه
آپارتمان در ساختمان پزشکان جهت دندانپزشکی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پرستار
آپارتمان در ساختمان پزشکان جهت دندانپزشکی
مغازه 18 متر / خ پرستار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
آپارتمان ۶۰ متر موقعیت اداری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پرستار
آپارتمان ۶۰ متر موقعیت اداری
۵ متر زیر پله بر خیابان پرستار
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پرستار
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پرستار
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی
مغازه ۱۴ متر تمیز و بازسازی شده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پرستار
۶۲ متری نبرد شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
13 متر مغازه در کریمشاهیان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرستار
13 متر مغازه در کریمشاهیان
۲۳۰ متر بر پیروزی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پرستار
۲۳۰ متر بر پیروزی
بعدی