رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در حکیمیه تهران

سه طبقه ۵۰۰ متری مناسب هلدینگ های بزرگ
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حکیمیه
انبار کانتینری کالا لوازم منزل(داخل سوله سرپوشیده)
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حکیمیه
انبار کانتینری کالا لوازم منزل(داخل سوله سرپوشیده)
مغازه مکانیکی صافکاری باطریسازی۴۰متر بابایی حکیمیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حکیمیه
سوله اجاره ای اتحاد سازمان آب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در حکیمیه
سوله اجاره ای اتحاد سازمان آب
سوله و انبار اجاره ای اتحاد سازمان آب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حکیمیه
سوله و انبار اجاره ای اتحاد سازمان آب
انبار جهت انبار جنس
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در حکیمیه
انبار تا ۱۵۰۰ متر
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حکیمیه
۶۵ متر سالن ورودی مجزا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حکیمیه
۶۵ متر سالن  ورودی مجزا
سوله و انبار اجاره ای اتحاد،سازمان آب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در حکیمیه
سوله و انبار اجاره ای اتحاد،سازمان آب
سوله و سالن اجاره ای اتحاد سازمان آب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در حکیمیه
سوله و سالن اجاره ای اتحاد سازمان آب
۱۰۰۰ متر زمین بر خیابان سازمان آب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حکیمیه
۱۰۰۰ متر زمین بر خیابان سازمان آب
بعدی