رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در پرند تهران

یک خوابه سامان1 فاز5
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در پرند
دوخوابه فاز۵جنوبی پارکینگ مسقف
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
یک ربع پیش در پرند
دوخوابه فاز۵جنوبی پارکینگ مسقف
آپارتمان دو خواب فاز ۳
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در پرند
آپارتمان دو خواب فاز ۳
میدان استقلال فول
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پرند
میدان استقلال فول
اجاره اپارتمان شخصی ساز فاز ۳
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرند
اجاره اپارتمان شخصی ساز فاز ۳
آپارتمان ۸۰ متری فاز۴
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۸۰ متری فاز۴
آپارتمان ۲خوابه،فرابتن
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۲خوابه،فرابتن
آپارتمان ۸۴ متری دوخوابه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۸۴ متری دوخوابه
۷۸متر ۲خواب کوزو۵ شرکتی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرند
آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه فاز ۴ پرند
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه فاز ۴ پرند
پرند کوزو 6 شهرک آسمان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرند
پرند کوزو 6 شهرک آسمان
واحد۷۵متری یک خواب فاز۵ بلوک یاس
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۴۲ متری پروژه بنیاد روبروی پارک کوهسار
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۴۲ متری پروژه بنیاد روبروی پارک کوهسار
فاز چهار شمال، مجاور مشاهیر با پارکینگ
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پرند
فاز چهار شمال، مجاور مشاهیر با پارکینگ
دوخوابه ۷۵ متری انباری دار
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در پرند
دوخوابه ۷۵ متری انباری دار
آپارتمان ۳خوابه کوزو ۵
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۳خوابه کوزو ۵
آپارتمان 88 متری سه خوابه در پرند فاز 6 کوزو
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در پرند
فاز صفر نقش رستم شخصی ساز نور گیر و آرام دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پرند
فاز صفر نقش رستم شخصی ساز نور گیر و آرام  دو خواب
۷۵ متر دوخوابه کیسون فاز ۶ زون ۶
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در پرند
آپارتمان ۱۴۰ متری رهن کامل
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در پرند
پرند کوزو 6 شهرک آسمان
ودیعه: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در پرند
پرند کوزو 6 شهرک آسمان
70 متر فول امکانات
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پرند
70 متر فول امکانات
اجاره اپارتمان پرند
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پرند
اجاره اپارتمان پرند
آپارتمان ۶۸ متری یک خوابه فاز۴ بالا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پرند
بعدی