رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهر ری - تقی‌آباد تهران

اپارتمان ۱۲۰متری کهریزک نزدیک مترو
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۱۲۰متری کهریزک نزدیک مترو
آپارتمان ۵۵ متری یک خوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۷۰ متری یک خوابه طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان  ۷۰  متری  یک خوابه  طبقه اول
اپارتمان ۶۰متری کهریزک
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
۶۲ متر دوخوابه شهرک گلستان
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - تقی‌آباد
رهن خانه شخصی حیاط دار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - تقی‌آباد
رهن خانه شخصی حیاط دار
آپارتمان 92 متری ط پنجم خوش نقشه و تمیز
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان۱۲۷ متری شیک دوخوابه تکواحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - تقی‌آباد
شهرک گلستان شهرری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - تقی‌آباد
شهرک گلستان شهرری
اجاره آپارتمان 90متری در سراه تقی آباد
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر ری - تقی‌آباد
اجاره آپارتمان 90متری در سراه تقی آباد
۱۶۷ متری تک واحدی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
۱۶۷ متری تک واحدی
خانه حیاط دار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
خانه حیاط دار
رهن خانه دربست حیاط دار
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
رهن خانه دربست حیاط دار
رهن و اجاره آپارتمان ۶۵ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
۷۷متر مهستان
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان تک واحدی یک خوابه طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان تک واحدی  یک خوابه طبقه اول
رهن خانه ویلایی.دوبلکس
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
رهن خانه ویلایی.دوبلکس
خانه ویلایی ۱۳۵متری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
خانه ویلایی ۱۳۵متری
اپارتمان ۱۵۰ متری کلید نخورده
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
خونه باغ
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
هفتصد وپنجاه متر خونه باغ
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۲ خوابه ۱۶۴ متر فول امکانات
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
اپارتمان ۲ خوابه ۱۶۴ متر فول امکانات
آپارتمان ۵۰ متر یک خوابه
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در شهر ری - تقی‌آباد
آپارتمان ۵۰ متر یک خوابه
بعدی