اجاره روزانه و کوتاه مدت در دهقان تهران

خوابگاه و پانسیون یاس سفید

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۰ نفر
از ۱۷۰ تومان
نردبان شدهدر دهقان
خوابگاه و پانسیون یاس سفید
۱۲

اجاره روزانه آپارتمان پیروزی

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دهقان
اجاره روزانه آپارتمان پیروزی
۴

اجاره فضای آموزشی

۱ اتاق, تا ۲۵ نفر
نردبان شدهدر دهقان
اجاره فضای آموزشی
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه