اجاره روزانه و کوتاه مدت در فردوسی تهران

اجاره خوابگاه پسرانه در قلب تهران

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
نردبان شده | فوری در فردوسی
اجاره خوابگاه پسرانه در قلب تهران
۲

اجاره سوئیت در میدان فردوسی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در فردوسی
اجاره سوئیت در میدان فردوسی
۳

واحد مبله تمیز مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر فردوسی
واحد مبله تمیز مرکز شهر
۱

اجاره روزانه آپارتمان سوئیت مبله

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور زهرا متین آرا در فردوسی
اجاره روزانه آپارتمان سوئیت مبله
۴

اقامتگاه مهمانپذیر مسافرخانه هتل انقلاب

بیش از ۵ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
اقامتگاه مهمانپذیر مسافرخانه هتل انقلاب
۶
تأیید شده

خوابگاه پانسیون دخترانه باران(شعبه۲) میدان فردوسی

بیش از ۵ اتاق, تا ۷۰ نفر
نردبان شدهدر فردوسی
خوابگاه پانسیون دخترانه باران(شعبه۲) میدان فردوسی
۵

اجاره سوئیت روزانه و پارت‌تایم و شبانه (فردوسی)

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰,۷۰۰,۸۰۰,۹۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
اجاره سوئیت روزانه و پارت‌تایم و شبانه (فردوسی)
۳

هتل ستاره دار تمیز ومناسب

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور پریا بیات در فردوسی
هتل ستاره دار تمیز ومناسب
۴

۱و ۲خواب تکواحدهمکف مستقل تمیز پارکینگ

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
۱و ۲خواب تکواحدهمکف مستقل تمیز پارکینگ
۵

چند قدمی متروی فردوسی مبله اداری مسکونی

۳ اتاق, تا ۲ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
چند قدمی متروی فردوسی مبله اداری مسکونی
۳

خوابگاه دخترانه آرامیس

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر فردوسی
خوابگاه دخترانه آرامیس
۵

مبله ۵۰ م ۱ خ نوساز جمهوری،ولیعصر/بدون بیعانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور تقی زاده در فردوسی
مبله ۵۰ م ۱ خ نوساز جمهوری،ولیعصر/بدون بیعانه
تأیید شده

هتل رزهام دوتخته وسه تخته

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
هتل رزهام دوتخته وسه تخته
۳

خوابگاه تازه تاسیس کارمندی دانشجویی آقایان سروش ۳

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر فردوسی
خوابگاه تازه تاسیس کارمندی دانشجویی آقایان سروش ۳
۷

میدان فردوسی -اجاره یک اتاق مبله از آپارتمان مدت دلخواه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
میدان فردوسی -اجاره یک اتاق مبله از آپارتمان مدت دلخواه
۶

میدان فردوسی مبله پارکینگ و آسانسورروز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
میدان فردوسی مبله پارکینگ و آسانسورروز/هفته/ماهانه
۱

آپارتمان مستقل مبله متروی فردوسی

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
آپارتمان مستقل مبله متروی فردوسی
۳

آپارتمان مستقل فول مجهز روز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
آپارتمان مستقل فول مجهز روز/هفته/ماهانه
۳

آپارتمان مبله با امکانات کامل رودانه ماهانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
آپارتمان مبله با امکانات کامل رودانه ماهانه
۳

آپارتمان مبله با تمام لوازم روز/هفته/ ماهانه

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
آپارتمان مبله با تمام لوازم روز/هفته/ ماهانه
۱

میدان فردوسی پارکینگ و آسانسور روز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
میدان فردوسی پارکینگ و آسانسور روز/هفته/ماهانه
۳

میدان فردوسی آپارتمان مستقل مبله روز/هفته/ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
میدان فردوسی آپارتمان مستقل مبله روز/هفته/ماهانه
۳

متروی میدان فردوسی پارکینگ و آسانسور

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
متروی میدان فردوسی پارکینگ و آسانسور
۴

آپارتمان مبله میدان فردوسی پارکینگ دار ماهانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فردوسی
آپارتمان مبله میدان فردوسی پارکینگ دار ماهانه
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه