اجاره روزانه و کوتاه مدت در حصار بوعلی تهران

خونه مناسب برای استراحت ۱ شب

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حصار بوعلی
خونه مناسب برای استراحت ۱ شب
۸
نمایش آگهی‌ها روی نقشه