اجاره روزانه و کوتاه مدت در میدان حر تهران

اجاره سوییت و آپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۹۰ تومان
نردبان شدهدر میدان حر
اجاره سوییت و آپارتمان مبله
۱۲

اجاره روزانه،هفتگی و ماهانه آپارتمان با لوازم

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰,۸۰۰,۱۳۰ تومان
نردبان شدهدر میدان حر
اجاره روزانه،هفتگی و ماهانه آپارتمان با لوازم
۷

فقط ماهانه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان حر
فقط ماهانه
۹

اجاره سوئیت آپارتمان مبله مرکز شهر میدان قزوین

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهمشاور آرش پهلوان یزدی در میدان حر
اجاره سوئیت آپارتمان مبله مرکز شهر میدان قزوین
۴

اجاره روزانه،هفتگی و ماهانه آپارتمان با لوازم

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر میدان حر
اجاره روزانه،هفتگی و ماهانه آپارتمان با لوازم
۱۰

اجاره مبله فقط ماهانه

۲ اتاق, تا ۳ نفر
هفتهٔ پیش در میدان حر
اجاره مبله فقط ماهانه
۳

اجاره روزانه و هفتگی آپارتمان مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۰۰ تومان
۲ هفته پیش در میدان حر
اجاره روزانه و هفتگی آپارتمان مبله
۱

آپارتمان مبله شیک در (مشهد) محدوده حرم

۱ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در میدان حر
آپارتمان مبله شیک در (مشهد) محدوده حرم
۱۲

اجاره آپارتمان و سوئیت مستقل

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در میدان حر
اجاره آپارتمان و سوئیت مستقل
۵

اجاره آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
۳ هفته پیش در میدان حر
اجاره آپارتمان مبله
۱

اجاره اپارتمان در مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهمشاور سمیر پالیزوان در میدان حر
اجاره اپارتمان در مرکز شهر
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه