اجاره روزانه و کوتاه مدت در صفائیه (چشمه علی) تهران

اجاره سویت آپارتمان روزانه‌

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صفائیه (چشمه علی)
اجاره سویت آپارتمان روزانه‌
۷
نمایش آگهی‌ها روی نقشه