اجاره روزانه و کوتاه مدت در زنجان تهران

اجاره روزانه سوییت مسافرخانه پانسیون

بیش از ۵ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زنجان
اجاره روزانه سوییت مسافرخانه پانسیون
۱۷

اجاره سوییت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۴۵۰,۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر زنجان
اجاره  سوییت
۶

اجاره آپارتمان شبانه

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زنجان
اجاره آپارتمان شبانه
۲

اجاره روزانه سوییت آپارتمان مسافرخانه اتاق پانسیون

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زنجان
اجاره روزانه سوییت آپارتمان مسافرخانه اتاق پانسیون
۱۲

اجاره واحد تمیز و آرام در محیطی خانوادگی

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زنجان
اجاره واحد تمیز و آرام در محیطی خانوادگی
۲

اجاره آپارتمان و سوئیت به صورت کوتاه وبلند مدت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر زنجان
اجاره آپارتمان و سوئیت به صورت کوتاه وبلند مدت
۹

سوییت تامیدان آزادی 8دقیقه

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۵۵۰,۷۰۰,۸۵۰ تومان
۳ هفته پیش در زنجان
سوییت تامیدان آزادی 8دقیقه
۱۱

اجاره سوئیت،آپارتمان،مبله،پارکینگ دار،روزانه هفتگی

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زنجان
اجاره سوئیت،آپارتمان،مبله،پارکینگ دار،روزانه هفتگی
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه