رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در خلیج فارس تهران

خانه ویلایی ۶۵متر دو طبقه خلیج شهرک سینا دربست
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در خلیج فارس
خانه ویلایی ۶۵متر دو طبقه خلیج شهرک سینا دربست
3طبقه 55 متری دربست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در خلیج فارس
۶۵ متر واحد ویلایی طرح آپارتمان
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در خلیج فارس
ویلای۸۰ متر ۲خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خلیج فارس
خانه ویلایی ۲۵۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خلیج فارس
۷۸متریک خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خلیج فارس
خانه ویلایی 2طبقه و دارای حیاط
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در خلیج فارس
اجاره ویلایی فقط مجرد آقاتماس بگیره
ودیعه: ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خلیج فارس
رهن اجاره ۸۰ متری ویلای یک خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خلیج فارس
ویلایی دو طبقه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خلیج فارس
خانه تمیر ۶۵متری اجاره ای
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خلیج فارس
خانه۱۲۰متری ویلایی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در خلیج فارس
ویلایی ۶۰ متر ۲طبقه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در خلیج فارس
اجاره خانه ویلایی 90متری طبقه دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خلیج فارس
اجاره خانه ویلایی 90متری طبقه دوم
۶۵متر ویلایی طبقه همکف
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در خلیج فارس
۱۰۰متر ویلایی دربست شهرک سینا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خلیج فارس
خانه دربستی ،۴۰ متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلیج فارس
اجاره ویلایی دربست
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در خلیج فارس
سویت کوچک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلیج فارس
ویلایی ۱۳۰ متر دو طبقه مجزا
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلیج فارس
ویلایی لوکس۲ط همکف۱۲۰mفلت با1خواب ط بالا۷۵متر۲خواب
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلیج فارس
خانه ۹۵ متر بنا رهن کامل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در خلیج فارس
رهن اجاره ویلایی 125 متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در خلیج فارس
اجاره خانه ویلایی ۸۰ متری دربست
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در خلیج فارس
بعدی