انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در ائمه اطهار، تهران

صندلی پلاستیکی کودک نو
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ائمه اطهار
صندلی پلاستیکی کودک نو
میز تحریر و کامپیوتر با کتابخانه
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فوری در ائمه اطهار
میز تحریر و کامپیوتر با کتابخانه
میز جلو مبلی به همراه چهار عدد عسلی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ائمه اطهار
میز جلو مبلی به همراه چهار عدد عسلی
میز تلویزیون
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ائمه اطهار
میز تلویزیون
میز غذاخوری شش نفره کم جا قابلیت تبدیل به چهار نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ائمه اطهار
میز غذاخوری شش نفره کم جا قابلیت تبدیل به چهار نفر
صندلی چرخ دار
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ائمه اطهار
میز وسط
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ائمه اطهار
میز وسط
میز ۸ نفره بدون صندلی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ائمه اطهار
میز ۸ نفره بدون صندلی
دوعدد صندلی اوپن
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ائمه اطهار
پاف کنار مبلی یا کنار سالنی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
میز عسلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
میز عسلی
میز غذاخوری درحد نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
میزوسط وعسلی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
میزوسط وعسلی
میز کامپیوتر تمیز و در حد نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ائمه اطهار
میز کامپیوتر  تمیز و در حد نو
میز وعسلی جلو مبلی
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میز وعسلی جلو مبلی
میز وسط.کم جا
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میز وسط.کم جا
صندلی انتظار
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
صندلی انتظار
میز ناهارخوری استیل ۸ نفره
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میز ناهارخوری استیل ۸ نفره
میز تلفن
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میز تلفن
میز صندلی آشپزخانه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میز صندلی آشپزخانه
میز وسط مبلی،
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میز وسط مبلی،
راکر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
راکر
میزناهارخوری ۸ نفره
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
میزناهارخوری ۸ نفره
صندلی اپن
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ائمه اطهار
صندلی اپن
بعدی