انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در سازمان برنامه، تهران

میز شیشه ایی مربع شکل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سازمان برنامه
میز شیشه ایی مربع شکل
میز ناهار خوری
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در سازمان برنامه
میز ناهار خوری
میز کامپیوتر و تحریر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در سازمان برنامه
میز کامپیوتر و تحریر
صندلی جکدار
توافقی
دیروز در سازمان برنامه
صندلی جکدار
میز ناهار خوری
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سازمان برنامه
میز ناهار خوری
میزوعسلی ست پایه استیل
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سازمان برنامه
میزوعسلی ست پایه استیل
میز ناهار خوری ۸نفره
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سازمان برنامه
میز ناهار خوری ۸نفره
میز ناهار خوری با ۴ عدد صندلی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سازمان برنامه
میز ناهار خوری با ۴ عدد صندلی
صندلی کامپیوتر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سازمان برنامه
صندلی کامپیوتر
میز نهار خوری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سازمان برنامه
میز نهار خوری
میز کامپیوتر سالم مناسب برای میز تحریر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سازمان برنامه
میز کامپیوتر سالم مناسب برای میز تحریر
میز تحریر متحرک بلج
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سازمان برنامه
میز تحریر متحرک بلج
میز ناهار خوری ۶ نفره
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سازمان برنامه
میز ناهار خوری ۶ نفره
میز کارمندی و مدیریت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سازمان برنامه
میز کارمندی و مدیریت
مبل ۷ نفره میز نهارخوری ۶ نفره
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سازمان برنامه
مبل ۷ نفره میز نهارخوری ۶ نفره
میز نهارخوری ٦ نفره
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سازمان برنامه
میز نهارخوری ٦ نفره
میز وسط و عسلی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سازمان برنامه
میز وسط و عسلی
میز تلفن
۶۵,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سازمان برنامه
میز تلفن
میز ناهارخوری
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سازمان برنامه
میز ناهارخوری
خریدار میزو صندلی
توافقی
۶ روز پیش در سازمان برنامه
خریدار میزو صندلی
میز ناهار خوری ۶ نفره نو
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سازمان برنامه
میز ناهار خوری ۶ نفره نو
شیشه دودی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سازمان برنامه
شیشه دودی
میزناهارخوری ۶ نفره بدون صندلی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سازمان برنامه
میزناهارخوری ۶ نفره بدون صندلی
میز کنار سالنی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سازمان برنامه
میز کنار سالنی
بعدی