انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در شهید رجایی، تهران

صندلی اپن مدل چهار گوش
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن مدل چهار گوش
صندلی اپن کانتر مدل نرماندی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل نرماندی
صندلی اپن کانتر مدل لونه زنبوری کد ۳۰۰۵
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل لونه زنبوری کد ۳۰۰۵
صندلی اپن کانتر مدل هفتی هشتی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل هفتی هشتی
میز نهارخوری امپراطور
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی ناهارخوری مولائی در شهید رجایی
میز نهارخوری امپراطور
میز نهارخوری شزلون صدف
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی ناهارخوری مولائی در شهید رجایی
میز نهارخوری شزلون صدف
میز نهارخوری مدل کاترین
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی ناهارخوری مولائی در شهید رجایی
میز نهارخوری مدل کاترین
میز ناهارخوری کلاسیک
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی ناهارخوری مولائی در شهید رجایی
میز ناهارخوری کلاسیک
صندلی اپن مدل دورن
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن شیک کارن در شهید رجایی
صندلی اپن مدل دورن
صندلی کانتر مدل پاتریس پایه ایفلی
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن شیک کارن در شهید رجایی
صندلی کانتر مدل پاتریس پایه ایفلی
صندلی اپن مدل زیمر
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن شیک کارن در شهید رجایی
صندلی اپن مدل زیمر
صندلی اپن کد ۱۰۸
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن شیک کارن در شهید رجایی
صندلی اپن کد ۱۰۸
صندلی اپن کد ۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن شیک کارن در شهید رجایی
صندلی اپن کد ۱۰۵
صندلی اپن کانتر کد۱۰۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر کد۱۰۰۱
صندلی اپن کانتر مدل زین اسبی
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل زین اسبی
صندلی اپن کانتر مدل پشت تسمه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل پشت تسمه
صندلی اپن کانتر مدل دورن کد3007
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل دورن کد3007
صندلی اپن کانتر مدل پاتریس
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن کارن مرتضوی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل پاتریس
صندلی کانتر زنبوری
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن چیر گلد در شهید رجایی
صندلی کانتر زنبوری
صندلی اپن کد 11
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن چیر گلد در شهید رجایی
صندلی اپن کد 11
میز نهارخوری نیوا
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدی ناهارخوری مولائی در شهید رجایی
میز نهارخوری نیوا
صندلی اپن کانتر مدل پشت مدل لونه زنبوری ۱۰۹
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن چیر محترمی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر مدل پشت مدل لونه زنبوری ۱۰۹
صندلی اپن کانتر اوپنی مدل تیگو طلایی سیلور
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن چیر محترمی در شهید رجایی
صندلی اپن کانتر اوپنی مدل تیگو طلایی سیلور
صندلی مدل زین اسبی جکدار اپن کانتر اوپنی
۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه اپن چیر محترمی در شهید رجایی
صندلی مدل زین اسبی جکدار اپن کانتر اوپنی
بعدی