انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در شهرک امام خمینی، تهران

میز و صندلی نهارخوری 6 نفره نورسا چیر
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز و صندلی نهارخوری 6 نفره نورسا چیر
میز وصندلی ناهارخوری پایه چوبی پارچه ای
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز وصندلی ناهارخوری پایه چوبی پارچه ای
میز و صندلی ناهار خوری میز دایره ای
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز  و صندلی ناهار خوری میز دایره ای
صندلی ناهار خوری مدل لمسه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی ناهار خوری مدل لمسه
میزوصندلی ناهارخوری ۶نفره فایبرگلاس مدل آرین
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری ۶نفره فایبرگلاس مدل آرین
میزوصندلی نهارخوری چهارنفره مدل آریا
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی نهارخوری چهارنفره مدل آریا
میز و صندلی ناهار خوری فایبر گلاس
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز و صندلی  ناهار خوری فایبر گلاس
میز و صندلی نهارخوری تمام پارچه نورسا چیر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز و صندلی نهارخوری تمام پارچه  نورسا چیر
میزوصندلی ناهارخوری ۲نفره فایبرگلاس مدل آرین
۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری ۲نفره فایبرگلاس مدل آرین
میزوصندلی ناهارخوری پلیمرنشکن چهارنفره
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری پلیمرنشکن چهارنفره
میزوصندلی ناهارخوری فایبرگلاس دونفره پایه چوبی
۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری فایبرگلاس دونفره پایه چوبی
میزوصندلی ناهارخوری پایه چوبی شش نفره پلیمرنشکن
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری پایه چوبی شش نفره پلیمرنشکن
میز وصندلی چوبی تاشو
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز وصندلی چوبی تاشو
صندلی رستوران و کافی شاپ
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی رستوران و کافی شاپ
میز و صندلی ناهارخوری پارچه ای
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میز و صندلی ناهارخوری پارچه ای
جلومبلی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک امام خمینی
جلومبلی
صندلی اپن فایبر گلاس نشکن
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی اپن فایبر گلاس نشکن
میزوصندلی ناهارخوری پایه چوبی فایبرگلاس ولمسه
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری پایه چوبی فایبرگلاس ولمسه
میزوصندلی ناهارخوری فایبرگلاس پایه چوب راش
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
میزوصندلی ناهارخوری فایبرگلاس پایه چوب راش
صندلی اپن لمسه پایه ایفلی
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی اپن لمسه پایه ایفلی
صندلی مدل بامبو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی مدل بامبو
صندلی راک
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی راک
صندلی پارچه ای ماهک
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی پارچه ای ماهک
صندلی پلیمر مدل بامبو در ۲ طرح
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نورسا در شهرک امام خمینی
صندلی پلیمر مدل بامبو در ۲ طرح
بعدی