انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در شاندیز، تهران

میز‌ تحریر و مطالعه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میز‌ تحریر و مطالعه
میز تحریر و مطالعه
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میز تحریر و مطالعه
میز تحریر برای محلصین
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میز تحریر  برای محلصین
میز‌ دو‌‌ کشو تحریر
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میز‌ دو‌‌ کشو تحریر
میزمطالعه زیبا وکم جا
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میزمطالعه زیبا وکم جا
ناهارخوری6 نفره با چهار عدد صندلی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شاندیز
ناهارخوری6 نفره با چهار عدد صندلی
میز تحریر پایه چوبی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میز تحریر پایه چوبی
سرویس کامل از میز وعسلی
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شاندیز
سرویس کامل از میز وعسلی
جلومبلی گرد و عسلی ستیکه کمجا
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
جلومبلی گرد و عسلی ستیکه کمجا
میزجلومبلی X
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
میزجلومبلی X
میز ناهارخوری ال ۶نفره
۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولیدوپخش مبل ( گیلاس) در شاندیز
میز ناهارخوری ال ۶نفره
میز غذاخوری فلزی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
میز غذاخوری فلزی
میز‌تحریر دو کشو برای مطالعه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میز‌تحریر دو کشو برای مطالعه
کار داخل فروشگاه
۹,۹۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
کار داخل فروشگاه
جلومبلی مربع الماسی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
جلومبلی مربع الماسی
میزغذاخوری وصندلی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میزغذاخوری وصندلی
میزغذاخوری صندلی فایبرگلاس وپارچه ای
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میزغذاخوری  صندلی فایبرگلاس وپارچه ای
صندلی میز نهار خوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
صندلی میز نهار خوری
میزجلومبلی چتری
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
میزجلومبلی چتری
میزجلومبلی مربع همراه دو عدد عسلی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
میزجلومبلی مربع همراه دو عدد عسلی
میزتحریر زیبا وکم جا
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تشک خوشخواب رویا رویال در شاندیز
میزتحریر زیبا وکم جا
میز ناهارخوری
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
میز ناهارخوری
میز پذیرایی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
میز پذیرایی
جلومبلی گرد ستونی
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏woodtaj در شاندیز
جلومبلی گرد ستونی
بعدی