انواع میز و صندلی، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز اداری دست دوم و نو در زهتابی، تهران

میزنهارخوری 4نفره در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زهتابی
میزنهارخوری 4نفره در حد نو
میز نهار خوری چوب راش سفارشی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زهتابی
میز نهار خوری چوب راش سفارشی
صندلی چرخدار
توافقی
۴ روز پیش در زهتابی
صندلی چرخدار
میزنهارخوری‌استیل‌باصندلی
توافقی
۴ روز پیش در زهتابی
میزنهارخوری‌استیل‌باصندلی
میز مدیریتی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه چی گل دکور در زهتابی
میز مدیریتی
جلو مبلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زهتابی
جلو مبلی
صندلی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زهتابی
صندلی
صندلی راحتی چرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زهتابی
صندلی راحتی چرم
صندلی اداری سالم
۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زهتابی
صندلی اداری سالم
میز غذا خوری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زهتابی
میز غذا خوری
میز صندلی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زهتابی
میز صندلی
میزکامپوتر (رایانه) درحد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهتابی
میزکامپوتر (رایانه) درحد نو
میز ناهار خوری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهتابی
میز ناهار خوری
میز تحریر
توافقی
۲ هفته پیش در زهتابی
میز تحریر
میر کامپیوتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهتابی
میر کامپیوتر
میزمدیریتی میزکنفرانس ۸نفره
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهتابی
میز نهارخوری
توافقی
۳ هفته پیش در زهتابی
میز نهارخوری
صندلی چرخ دار مدیریتی
۵۹۸,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زهتابی
صندلی چرخ دار مدیریتی
میز نهار خوری چهار نفره
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زهتابی
میز نهار خوری چهار نفره
میز ناهارخوری
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زهتابی
میز ناهارخوری
بعدی