خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در یاسوج

قطعه باغ۱۰۰۰متری شهرک صنعتی گچساران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش باغ و زمین
توافقی
پریروز
باغ‌مسکونی‌۷۰۰۰‌متر‌دشتروم
توافقی
پریروز
زمین کشاورزی یاسوج شرف آباد علیا
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
باغ سیب ثمری ۱۲ ساله دشتروم.مورصفا
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
باغ سیب ثمری ۱۲ ساله دشتروم.مورصفا
زمین ۳۰ هزار متری
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین تجاری مسکونی روبروی تربیت بدنی سیسخت شمالی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زمین تجاری مسکونی
توافقی
پریروز
زمین کشاورزی
توافقی
پریروز
باغ ثمری ۲۰۰۰ متر ورودی قلات
توافقی
پریروز
باغ دشتروم
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش 900متر زمین تجاری در مرکز بازار بابامیدان
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش ۳۱۰ متر زمین در سروک
توافقی
پریروز
فروش ۳۱۰ متر زمین در سروک
فروش یک قطعه زمین در سیسخت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
فروش یک قطعه زمین در سیسخت
۲۵۰ متر زمین تجاری مسکونی شرف آباد امیری ها
توافقی
۳ روز پیش
فروش باغ سیب ثمری
توافقی
۳ روز پیش
فروش باغ بیاره درشهرزیبای سی سخت سرجاده هست
توافقی
۳ روز پیش
زمین استانداری فازیک شمالی نزدیک ۴۵ متری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
زمین کشاورزی. ۵۲۵۰۰. گچساران لیشتر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش یا معاوضه ۴۵۰۰ متر زمین کشاورزی
توافقی
۳ روز پیش
باغ،سی سخت قلعه کهنه3500متر،
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
باغ،سی سخت قلعه کهنه3500متر،
کارخانه ،بسته بندی حبوبات وخشکبار وادویه جات
توافقی
۴ روز پیش
کارخانه ،بسته بندی حبوبات وخشکبار وادویه جات
باغ سیب ثمری
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
باغ سیب ثمری
باغ سیب وگردو
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
باغ سیب وگردو
قبلیبعدی