خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پاترول 4 در در یاسوج

مدل ۱۳۷۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مدل ۱۳۷۷
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۹
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۴ دیزل
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۴ دیزل
پاترول
۲۳۵,۴۶۸ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در، مدل ۱۳۷۸
۱۱۱ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 4 در، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۹
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۶
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۶۶
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 4 سیلندر، مدل ۱۳۷۸
نیسان پاترول 4 در، مدل ۱۳۸۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در، مدل ۱۳۸۰
نیسان پاترول ۶سیلندر مدل ۱۳۷۱
۱۳۶,۵۲۸ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول ۶سیلندر مدل ۱۳۷۱
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 4 در 6 سیلندر، مدل ۱۳۷۱
بعدی